Vodilo in povabilo v letošnjem letu se glasi: »Pridi k življenju.« Vsak od nas se sooča z mnogimi težkimi stvarmi, ki nam odkrivajo, da je na tem svetu nekaj hudo narobe. Mnoge bolezni, umiranje, trpljenje, nesreče, neizprosni boji za golo preživetje, prevare, izkoriščanja, umori, potresi, poplave in … Nihče od nas si ne želi takega življenja, kajne? Želimo si lepo življenje in hrepenimo po njem. Kaj je lepo življenje in kje ga najti? Bog, ki nas je ustvaril, nas ni pustil samih, da si iščemo pravo življenje. On ve, da ga ne bi našli. Zato je on sam poskrbel za novo življenje in nam odkril pot do tega novega pravega življenja. Danes vsakega od vas vabim, da prisluhnemo Bogu, ki nam sporoča, da bomo to novo življenje našli v evangeliju, dobri novici o Jezusu Kristusu, ki je razodeta v Svetem pismu, v Evangeliju po Marku, ki ga preučujemo. Ta najdragocenejša knjiga opisuje pravo življenje v Jezusu Kristusu, ki ga bo našel vsak iskalec in postal njegov trajni lastnik. Besedilo: Evangelij po Marku 1,1–14

This image has an empty alt attribute; its file name is Zvonko-aaron-burden-TNlHf4m4gpI-unsplash-900x675.jpg

Preberimo Evangelij po Marku 1,1–15. »Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina.« (v. 1)

Že na samem začetku nas Bog informira, da je novo, pravo življenje samo v njegovem Sinu Jezusu, in nam sporoča, naj ne izgubljamo dragocenega časa za iskanje tam, kjer ga ne bomo našli. Ne bomo ga našli v denarju, bogastvu, materialnih stvareh, uspehih, izobrazbi, meditacijah, filozofiji, znanosti, nobeni od 4200 različnih religij, ki trenutno obstajajo na svetu. Si predstavljate, koliko časa bi potrebovali, da se odpravite na pot iskanja samo v obstoječih religijah sveta? Eno vem, dnevi vašega življenja, ne glede na to, koliko jih bo, vam ne bi zadostovali. Če bi vam to tudi nekako uspelo, bi na koncu ugotovili, da niti v eni od njih ne bi našli pravega življenja. 

Dragi moji, ne izgubljajte dragocenega časa, temveč sprejmite informacijo, ki nam jo je sporočil Stvarnik vesolja in zemlje, v kom bomo našli to novo, pravo življenje. Ta se nahaja le v osebi, ki ji je ime Jezus Kristus, Božji Sin.

Bog je že 800 let vnaprej napovedal prihod glasnika, ki bo ljudem jasno razodel, pokazal, kdo je ta oseba, ki jim bo dala novo, pravo življenje, da ga ne bi slučajno zgrešili.

»Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« (v. 2–3)

Skozi tisočletja zgodovine je bila Gospodova pot izkrivljena. Zato se je Bog po 4000 letih odločil, da je napočil čas, da se končno izravna.

This image has an empty alt attribute; its file name is Zvonko-gia-oris-_uM5_nG2ssc-unsplash-900x506.jpg

Prihod Božje nove prave poti, Jezusa Kristusa, je Bog naznanil po svojemu izbranem in napovedanem glasniku Janezu Krstniku: »Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in je oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov.« (v. 4)

Janez Krstnik se ni pojavil sam od sebe. Najavil ga je tudi prerok Malahija 400 let prej, preden se je rodil (Malahija 3,24). Janez Krstnik je bil pravi čudež v vseh pogledih. Bog se je odločil, da skozi tak čudež vzbudi pozornost in radovednost pri ljudeh. Zato je načrtoval, da bo Janez čudežno rojen v starosti duhovnika Zaharija in žene Elizabete, ki nista mogla imeti otrok. Janez je bil tudi čudežno napovedan očetu Zahariju v templju pri opravljanju službe. To se je zgodilo v najsvetejšem delu templja, kamor lahko stopi samo posvečeni duhovnik enkrat v letu. In ko je Zaharija videl Božjega angela v najsvetejšem delu templja, je čudežno onemel do rojstva sina, ker ni veroval Božjemu sporočilu. Čudežno napovedani in čudežno rojeni Janez Krstnik je živel kratko, vendar še bolj čudežno in nenavadno življenje in pripravil pot Gospodu Jezusu, v katerem je bilo skrito to novo, pravo življenje: »K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: ›Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil v vodi, on pa vas bo krstil v Svetem Duhu.‹« (v. 5–8)

Tako Janez Krstnik popelje ljudstvo na pomembno gibanje krsta spreobrnjenja v odpuščanje grehov. Ni čudno, da se je celo kralj Herod Antipa, ki je vladal ne le severni regiji Galileji, ampak tudi regiji Pereji vzhodno od Jordana, kjer je Janez krščeval, počutil ogroženega zaradi Janezovih dejanj in pridig ter graje, ker je svojemu bratu Filipu prevzel ženo Herodiado. Šlo je za velike spremembe in preobrate v navadah in verovanju tedanjega časa.

Janez Krstnik pa je imel tudi veliko čast, da krsti Božjega Sina: »Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo, in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: ›Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.‹« (v. 9–11)

Janez krsti Jezusa v Jordanu, mestu, ki je bilo zaznamovano z zgodovinskim pomenom za izraelsko ljudstvo, saj so ravno Jordan prečkali s skrinjo zaveze, ko jih je vodil Jozue, in vstopili v obljubljeno deželo. In prav pri Jordanu je Elizej nasledil Elija v njegovi preroški službi. Tako reka Jordan pomeni kraj prehoda in velikih sprememb. Prehod skozi vode Jordana je bil ključni trenutek v sagi, resnični pripovedi, o Božji rešitvi Izraelcev iz suženjstva v Egiptu, saj so tudi oni prišli v obljubljeno deželo čez reko Jordan. Zato krst v vodi v Novi zavezi igra pomembno vlogo v življenju vseh vernikov, saj utrjuje in potrjuje vero v Božjo pravičnost in delovanje v človeškem življenju.

This image has an empty alt attribute; its file name is Zvonko-brett-jordan-0jIovxJj7pY-unsplash-900x675.jpg

V besedilu najdemo še en pomemben element, ki nam kaže na to, kako se Božje delovanje ujema vse od začetka Stare zaveze in se povezuje z Novo zavezo.

Izraz »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje« nas popelje nazaj k nekaterim pomembnim odlomkom v Stari zavezi:

  • Prvič – k odlomku, kjer Bog kliče Abrahama, naj kot žgalno daritev daruje svojega »sina, ki ga ljubi«. Konec te pripovedi je izpolnitev Abrahamove trditve, da bo »Bog pripravil in zagotovil daritev«.
  • Drugič – k odlomku o kombinaciji goloba in spuščanja Duha nad vodo. To nas spominja na začetek stvarjenja sveta in Božjega delovanja …  Skozi to sliko nam Bog sporoča, da je Jezus tisti, ki prinaša novo stvarstvo, novo, pravo življenje.
  • Tretjič – k odlomku o Noetu in potopu, kjer golob leti čez vode. S to sliko Bog potrjuje vero Noeta, da bo Bog dal nov začetek, novo, pravo življenje. Kot vemo, se je to zgodilo. 

Vse to so dogodki, ki usmerjajo k Jezusu. Ali je lahko Jezus tisti, ki nas reši pred sodbo in nam da novo, pravo življenje? Da! Jezus je tisti, ki bo ljudstvo, ki bo vanj verovalo, osvobodil in mu dal novo, boljše življenje.

Pred dokončno nalogo odrešitve Bog Oče pošilja svojega Sina Jezusa po krstu v puščavo za 40 dni, da ga tam satan skuša: »Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli.« (v. 12–13)

Ko je Božji Sin Jezus Kristus izkusil vse mogoče satanove skušnjave, je šel skozi to zemeljsko šolo, da bi bil kot človek pripravljen in popolnoma odvisen od Boga, da bi zaključil delo odrešitve. Ker je bil Jezus skušan in je zmagal, je postal oseba, ki ji lahko vsak človek v celoti zaupa. Ne samo to, Jezus je poravnal izkrivljena Božja pota in ljudem pokazal edinega svetega in pravičnega Boga Stvarnika. Kot pripravljena oseba se je Jezus odpravil iz puščave v Galilejo in ljudem naznanil prihod Božje vladavine in Božjega kraljestva, v katerem bodo imeli novo, pravo življenje: »Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: ›Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!‹« (v. 14–15)

Evangelist Marko piše, da je to novo, pravo življenje, ki ga daje Jezus, prvi izkusil mož z nečistim duhom. S tem sporoča, da v vesolju ni močnejše sile, ki bi lahko nasprotovala Jezusu in ga premagala! (v. 21–27)

V čem se razlikuje ta nova, izravnana Božja pot od prejšnjih poti? Prejšnje poti so zahtevale zunanja očiščevanja in umivanja v vodi, žrtvovanje živali, ki pa niso mogle očistiti grehov v srcih ljudi in niso mogle spremeniti njihove grešne narave.

To NOVO, PRAVO ŽIVLJENJE od takrat lahko da samo BOŽJI SIN JEZUS KRISTUS na osnovi SPREOBRNITVE in VERE vanj; očisti grešna srca in spreminja grešno naravo.

Janez Krstnik je bil glasnik tega novega življenja in ga je jasno in zelo glasno oznanjal. Tudi mi smo poklicani, da oznanjamo to novo, pravo življenje! Janez je govoril o krstu spreobrnjenja v odpuščanje grehov (v. 4). Po krstu je Janez Krstnik ljudem jasno povedal, da je edini način, da se pripravi Gospodu pot, kesanje in priznanje svojih grehov, sprememba uma in srca. Tudi nam danes sporoča, da je za vsakega grešnika (grešniki pa smo vsi, ki smo se rodili na tem svetu) edina in prava pot v nebesa, brez izjeme, sprejetje JEZUSA IN SAMO JEZUSA. Človek, ki ga Jezus prerodi skozi kesanje in priznanje grehov, postane nova oseba, ki sedaj sprejema Božjo besedo in uživa v njej, v njegovih standardih za življenje. Uživa v druženju z Bogom in ljudmi, ki so ponovno rojeni od Boga Jezusa. Z njimi skupaj živi in oznanja to novo življenje drugim. Si že doživel spreobrnjenje in odpuščanje svojih grehov? Ali hodiš po tej novi, pravi poti v JEZUSU? Če ne, pridi zdaj v veri k Jezusu in mu povej v molitvi, da si želiš Jezusa, tega novega, pravega življenja, in da želiš, da ti odpusti vse tvoje storjene grehe. Povej mu, da ti je žal, da so tudi tvoji grehi pribili Jezusa na križ. Da ti je hudo, ker je moral umreti tudi za tvoje grehe. Povej mu, da si mu hvaležen, da ti jih bo odpustil, te prerodil v umu in srcu in ti dal to novo, pravo življenje. Če boš to veroval in to molil, ti bo Jezus odpustil vse grehe in ti podaril novo, pravo življenje. Če si to že storil, te vabi na vsakodnevno vznemirljivo življenje z njim po tej novi poti.

This image has an empty alt attribute; its file name is Zvonko-aziz-acharki-U3C79SeHa7k-unsplash-900x581.jpg

Kot ponovno rojeni Božji otrok si vabljen, da se nam pridružiš v Božji družini ponovno rojenih otrok, da skupaj živimo in oznanjamo drugim, da bi tudi oni našli to novo, pravo življenje. 

Vabim te še, da se nam priključiš v branju in preučevanju Evangelija po Marku ter spoznavaš, kaj vse želi Jezus delati v tvojem življenju in po tebi.

Ne pozabi, Jezus je vsemogočen Bog in s to vsemogočno božansko močjo in modrostjo te bo vodil, blagoslavljal in nagrajeval vsak tvoj korak vere z Jezusom!

Zvonko Turinski – pastor Evangelijske krščanske cerkve v Ljubljani