Pred nekaj leti smo se prvič srečali s tehnološkim izrazom »v oblaku«. Redkokdo si je predstavljal njegov pomen. Do takrat smo vse dokumente, slike, filme, … shranjevali v fizični obliki ali v računalniku na disku. Ob noviteti »oblak« pa smo si zastavljali veliko vprašanj: Kje je to? A je to na zemlji, na luni ali kakšnem drugem planetu, kje v vesolju? Kako je to možno? A je to varno? Ali se bo izgubilo? Nam te podatke lahko kdo ukrade? Slika ni bila jasna. Vesel sem, da po nekaj letih veliko bolj razumemo ta izraz »v oblaku«. Dovolj je, da imamo s seboj računalnik ali mobilni telefon, in kjerkoli smo, lahko uporabljamo vse, kar je shranjeno v oblaku. Samo vzpostaviti moramo kontakt z oblakom po geslu, pod katerim je nekaj shranjeno, in že uživamo v glasbi, v filmih, fotografijah, v vsem, kar je tam shranjeno. Lahko bi rekli: vse je shranjeno v »nevidnem svetu«, ki na naše presenečenje, čeprav ga ne vidimo, obstaja.

Hvaležen sem Bogu, ki je dal človeku modrost, da nas povezuje z nevidnim svetom. Sedaj lahko mi kristjani še bolj razumemo obstoj duhovnega, zaenkrat še nevidnega sveta, ki dejansko obstaja in je realen. Morda obstoja ne razumemo v celoti, vendar to ne pomeni, da ne obstaja. Ponovno so strokovnjaki odkrili, kar je bilo od vedno, obstoj nevidnega realnega sveta, ki je vedno obstajal, samo povezati se je bilo treba z njim.

Danes želim govoriti o tem, da Sveto pismo govori o obstoju tega sveta (v oblaku) že od samega začetka. Zapis je narejen v prvih vrsticah, v katere mnogi še vedno nočejo in ne morejo verovati: »V začetku je BOG ustvaril nebo in zemljo.« (Prva Mojzesova knjiga 1,1) Z drugimi besedami, vse, kar vidimo in česar ne vidimo. Ustvaril je Božje kraljestvo, ki ga ne vidimo z našimi zemeljskimi očmi. To kraljestvo je realno in ga je možno videti in doživljati z drugimi očmi, kot je realen svet »v oblaku«.

Zato želim danes govoriti o tem kraljestvu, ki obstaja in se imenuje »Božje kraljestvo«. Vstop v to kraljestvo pa nam ne bo uspel z mobitelom, teleskopom, sondo, kot si to še kako prizadevajo različni strokovnjaki, temveč z vero. Zapomnimo si – z vero.

Preberimo Evangelij po Marku 1,14–15:

»Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: ›Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!‹«

Bog nam po evangelistu Marku v prvem delu evangelija živo opisuje dogajanje v Božjem kraljestvu na zemlji, ki ni politične narave, tudi ne geografske narave, temveč duhovne, v katerega lahko vsak stopi po spreobrnjenju in veri v evangelij Jezusa Kristusa. Drugače vstopiti v Božje kraljestvo torej nikakor ni mogoče!

To pomeni, da se je vse, kar je zapisano v Evangeliju po Marku, dejansko odvijalo v Božjem kraljestvu. Sporoča nam tudi, da je Božje kraljestvo še vedno na zemlji in da se še vedno v njem dogajajo silni Jezusovi čudeži, kjer vlada Jezusova avtoriteta in moč nad vsako boleznijo in demonskimi silami ter celotno naravo in celotnim Božjim stvarstvom, ki je njegova lastnina in je nikoli nihče ne more prevzeti ali ogroziti. Bog Stvarnik ima jasen načrt z nami in svojim celotnim vesoljem.

O, kakšno sporočilo in kakšna božanska moč, ki jo lahko danes in zdaj doživlja in izkusi vsak človek! Si jo želiš ti?

Jezus nam še vedno odkriva, razodeva svoje kraljestvo in nas vabi vanj. Eno je pomembno vedeti, da je Bog dal svobodno voljo vsem ustvarjenim bitjem v nebesih in na zemlji, da se sami odločajo, ali hočejo vstopiti v njegovo kraljestvo ali ne. Nikogar ne prisiljuje, temveč čaka.

Zaradi svobodne volje vseh bitij se je Božji popolni avtoriteti že v nebesih prvi uprl satan in angeli, ki so se mu pridružili. Tako je nastalo satanovo kraljestvo greha, zla in vsega slabega. Od takrat je nastopila vojna med Božjim kraljestvom in satanovim kraljestvom in se še vedno odvija »v oblaku – zraku« in na zemlji. Božje kraljestvo na zemlji je bilo popolno, vse dokler z grehom okuženi satan ni naprej okužil padlih angelov in kasneje Eve in Adama, in po njiju celotne zemlje in vseh od takrat rojenih živih bitij, torej tudi tebe in mene.  

Ko je Bog videl, kam je človeštvo zapeljalo, je takoj stopil v akcijo – iskat padlega človeka. To odkrijemo v vprašanju, ki ga je zastavil Adamu po okužbi z grehom: »Kje si?« In takoj v tem prvem pogovoru z Adamom in Evo po okužbi z grehom odkriva svoj že pripravljeni in čudoviti plan odrešenja vseh ljudi po svojemu Sinu Jezusu Kristusu.

Od samega začetka stvarjenja je bilo Božje kraljestvo navzoče in dejavno skozi celotno zgodovino v določenih ljudeh, kasneje v izraelskem narodu, potem po rojstvu Božjega Sina Jezusa Kristusa v njegovi cerkvi, v ljudeh, ki so se prostovoljno spreobrnili, pokesali in začeli verovati v Jezusa ter po veri udejanjajo Božje kraljestvo na zemlji vse do današnjih dni. To se bo nadaljevalo, vse dokler Jezus ne pride po svojo cerkev in jo odpelje v nebesa. Po tem slavnem dogodku bo dovolil satanu, da v celoti prevzame oblast nad ljudmi na zemlji za obdobje sedmih let. To bo najstrašnejše obdobje in najstrašnejše izlitje zla in zlobe na zemlji, ki jo premore satan po svojem vladarju antikristu. To obdobje se približuje z astronomsko hitrostjo in se bo realno začelo kmalu.

Bog vsakemu od nas še vedno zastavlja enako vprašanje kot Adamu: »Kje si?« To pomeni, ali si v Božjem kraljestvu ali satanovem? Druge opcije ni. Tudi jaz te danes v Jezusovem imenu vprašam: »Kje si?« Razmisli. »Kam te vodi tvoja pot?«

Kako veš, v katero kraljestvo spadaš? Enostavno. Prisluhni:

Če si v satanovem kraljestvu, potem se ti dogaja tako, kot pravi Sveto pismo: »To so presahli studenci in oblaki, ki jih goni burja. Zanje je prihranjena črna tema. Govorijo napihnjene in prazne besede in z razuzdanimi poželenji mesa zvabljajo take, ki so se komaj izmaknili ljudem, ki živijo v zablodi. Svobodo jim obljubljajo, pa so sami sužnji pokvarjenosti. Kajti človek je suženj tega, čemur podleže.« (Drugo Petrovo pismo 2,17–19)

Satan deluje v ljudeh nepokornosti evangeliju Jezusa Kristusa in jih pelje v večno pogubo in strašno večnost pod njegovo oblastjo zla.

Če si v Božjem kraljestvu, potem Jezus v tebi in po tebi deluje tako, kot je obljubil: »Rekel jim je: ›Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu! Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali demone, govorili nove jezike, z rokami dvigali kače, in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.‹« (Evangelij po Marku 16,15–18)

Si slišal? Jezus deluje v ljudeh poslušnosti evangeliju Jezusa Kristusa in po njih ustvarja Božje kraljestvo na zemlji. A želiš, da tudi po tebi? Če da, potem moraš sprejeti vero v Jezusa Kristusa in mu dovoliti, da deluje v tebi in po tebi.

Morda si še vedno med tistimi, ki ne morejo razumeti »oblaka Božjega kraljestva«. Nič hudega. Če si se dal poučiti danes, potem veš, kaj to pomeni in da Božje kraljestvo resnično obstaja. Če imaš še vedno vprašanja, te vabim, da se nam pridružiš v preučevanju Svetega pisma. Vabim te, da se nam pridružiš na bogoslužjih, kjer to besedo razlagamo. Tebe, ki to besedo poznaš, vabim, da jo živiš, da si živa beseda, ki jo bodo ljudje lahko brali in razumeli. Naj Božje kraljestvo živi v tebi, da bi bil spodbuda drugim, da tudi oni vstopijo v Božje kraljestvo po veri.

Naj zaključim. Jezus vse vabi: »Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo dodano.« (Evangelij po Mateju 6,33)

Želim ti vznemirljiv teden in leto 2022 v iskanju Božjega kraljestva v svojem življenju!

Besedilo: Evangelij po Marku 1,14–15

Zvonko Turinski – pastor Evangelijske krščanske cerkve v Ljubljani