Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi!« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim (Evangelij po Marku 1,16–20).

Spet je odšel k jezeru. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu in jih je učil. Spotoma je zagledal Levija, Alfejevega sina, ki je sedèl pri mitnici, in mu rekel: »Hôdi za menoj!« In ta je vstal in šel za njim. In ko je bil pri mizi v njegovi hiši, je veliko cestninarjev in grešnikov sedelo z Jezusom in njegovimi učenci; bilo jih je namreč veliko in so hodili za njim. Ko so pismouki med farizeji videli, da jé z grešniki in cestninarji, so rekli njegovim učencem: »Kako to, da jé s cestninarji in grešniki?« Jezus je to slišal in jim rekel: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« (Evangelij po Marku 2,13–17)

Nato je šel na goro in poklical k sebi, katere je sam hotel. In odšli so k njemu. Postavil jih je dvanajst, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjat ter bi imeli oblast izganjati demone. Postavil jih je torej dvanajst: Simona, ki mu je dal ime Peter, Jakoba, Zebedejevega sina, in Jakobovega brata Janeza, katerima je nadel ime Boanergés, to je Sinova groma, Andreja, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Tadeja, Simona Kananeja in Juda Iškarijota, ki ga je izdal (Evangelij po Marku 3,13-19).

Danes vam bom govoril o prvih poglavjih Evangelija po Marku – o evangeliju Jezusa Kristusa.

Evangelij po Marku je sestavljen iz treh delov. Prvi del govori o času, ko je bil Jezus v Galileji. Drugi del govori o času, ko je bil Jezus s svojimi učenci na poti v Jeruzalem. Tretji del pa govori o času, ko so bili v Jeruzalemu.

Kdo je ta Jezus? Bilo je veliko zmede v zvezi z Mesijo in kako je Jezus postal Mesija. Kaj lahko izvemo o Jezusu in o nebeškem kraljestvu? (Evangelij po Marku 1,13–20). Jezus pokliče učence. Zakaj so se odzvali tako hitro in odločno?

Ob sobotah zjutraj se v naši hiši zgodi nekaj zanimivega. Zakličem »Hej, otroci!« In ponavadi se zasliši (»Pssst!« Ali: »Delam domačo nalogo.«). Kajti vsi vedo, da ji oče kliče, ker potrebuje pomočnike za svoje delo.

Kaj so pa slišali ljudje, ko jih je poklical Jezus? Kaj so vedeli ali izkusili, zaradi česar so vse izpustili iz rok? (Evangelij po Marku 2,13–17; 3,13–19)

1. Klic v skupnost

Povabilo je osebno, ampak klic je bil v skupnost (Peter, Andrej, Jakob, Janez)

Kraljestvo ni posamezno.

To ni vedno dobra novica (prijetno). V isti skupini sta bila npr. Simon Kananej (član stranke, ki je nasprotovala rimski oblasti) in Matej (cestninar, ki je delal za rimsko oblast)

V današnjem času bi ta nasprotja lahko bila vegan – mesar, okoljevarstvenik – lovec na kite.

2. Klic je bil povezan z visoko ceno, vendar je bil v njihovo korist.

  • Hodil bom za teboj, če boš šel v mojo smer.
  • Hodil bom za teboj, če to ne bo vplivalo na moje ocene.
  • Hodil bom za teboj, če mi ne bo treba žrtvovati prijateljev ali družine.
  • Hodil bom za teboj, če to ne bo vplivalo na mojo službo.

»Jezus, rad bi, da ti hodiš za menoj – narediš moje načrte in sanje uspešne.« Zakaj so to storili … zakaj so tako hitro pustili vse za seboj?

Malo so že vedeli, kdo je Jezus, saj to ni bilo njihovo prvo srečanje z njim. Kaj mislite, koliko časa je minilo med v. 13 in 16? Minilo je leto in pol. V tem času so ljudje že spoznali, kdo je Jezus. Bili so zraven, ko je spremenil vodo v vino, bili so v njegovi hiši, vemo, da so vedeli, ko Luka pripoveduje o velikem ulovu rib. Njihova odločitev o hoji za Kristusom ni bilo neodgovorno. Vemo, da so za seboj pustili družine, službo, položaj, … – vendar je bila to za njih najpametnejša odločitev, kar so jih lahko sprejeli.

Poglejte povabilo. Ali je Jezus rekel: »Hodite za menoj, imam veliko dela in potrebujem pomočnike«? Ne. Rekel je: »Želim vas vzeti takšne, kakršni ste, vlagati v vas in vas razviti v nekaj čudovitega.« (V nekaj, kar uporabi vašo osebnost, darove, gorečnost.)

To je povezano z visoko ceno, a je vredno. (To bomo videli v 8. poglavju: Kdor se oklepa svojega življenja, ga bo izgubil, kdor pa da svoje življenje, ga bo dobil.) Počutili so se privilegirani, da bodo delali kot njegovi učenci.

3. Klic je bil najprej, »da bi bili z njim« (3,14)

»Postavil jih je dvanajst, … da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjat ter bi imeli oblast izganjati demone.«

Moj oče je rad videl, da sem z njim sekal drva, ker je želel, da sem z njim v nečem, v čemer uživa. Vse bi dal, da bi lahko ponovno sekal drva z njim! 

Se pravi, da še enkrat ponovimo zakaj je Jezus želel, da gredo z njim: 1. da bi bili z njim, 2. da bi jih pošiljal oznanjat, 3. da bi imeli oblast [moč]

Omenjene tri vzroke lahko ponazorim s sendvičem. Delo je v sendviču med njegovo prisotnostjo in njegovo močjo. (Matej 28: naredite vse narode za moje učence, oblast, prisotnost)

Poklical jih je, naj hodijo za njim. Takoj so vse pustili in šli za njim … A njihova odločitev je smiselna. Kaj bi storili vi? Bi se danes recimo odzvali kakšnemu klicu, ki bi dejal: “Takoj pojdi z menoj?”

Jezus nas še vedno kliče (Matej 28, Razodetje 3). Vabi nas, naj hodimo za njim.

1. Vabi nas v skupnost, v telo (to ni vedno prijetno). Če hodimo za Jezusom, to pomeni, da smo del njegovega telesa, ne kritiki njegovega telesa.

2. Vabi nas, naj izgubimo svoje življenje, da bi ga ponovno dobili. Včasih mislimo, da je edini klic, da postanemo pastor ali misijonar. Vendar je klic, da postanemo učenec. Jezusov učenec, ki hodi za njim, kamorkoli ga vodi. Učenec, ki se razvija, da bo oseba, ki bo imela vpliv, kamorkoli jo bo Bog postavil. (Peter – ribič ljudi; Matej – med cestninarji; obsedenec – se vrne k družini, Marko 5)

Marko 8: To ni enkraten klic. Vsak dan nas kliče: »Hodi za menoj!«

Ta klic je povezan z visoko ceno, vendar je vedno vredno, da se nanj odzovemo!

Najboljše izmed vsega pa je, da nas vabi, da bi bili »z« njim. Prisotnost ob njem je vedno pred delom zanj. Ponuja vam svojo prisotnost in svojo moč, ko vam pravi: »Hodi za menoj!« Kaj vam preprečuje, da bi hodili za njim?

Najbolj logičen odziv je, da rečemo: »DA! Hodil bom za teboj!« V skupnost, v žrtvovanje, v tvojo prisotnost.

Josh Patty