Naša cerkev, družina se nahaja v zelo pomembnem času duhovne obnove našega delovanja. Tri nedeljska bogoslužja smo že posvetili obnovi iskanja Gospoda v molitvi. Upam,  da smo doživeli svež dotik Svetega Duha za ponovno iskanje Gospoda in povezovanje z njim v molitvi.

Doživeli smo praznik dan reformacije, ki je praznik Božje besede, na žalost pa so ga mnogi bolj praznovali kot dan čarovnic – bolj znan kot Halloween, ki se vse bolj uveljavlja. In glej naključje, da sem želel prav na to nedeljo govoriti na temo malikov, saj nam besedilo iz Druge Kroniške knjige 34,3–7 govori, da je Jošíja očiščeval Izrael malikov.

Danes začenjamo z drugo temo, »Očiščevanje malikov«. Jošíja je očiščeval Izrael malikov – v. 3–7. Preberimo odlomek iz Druge kroniške knjige 34,3–7.

V Stari zavezi je bilo malikovanje velik problem. Oz. Bog je bil zelo resen glede malikovanja in Izraelci so šli celo v izgnanstvo zaradi tega, ker so častili druge bogove. Najprej si zastavimo vprašanje: 

Kaj so MALIKI?

Ko slišimo besedo MALIK oz. malikovanje, na kaj pomislimo? Ali imamo mogoče pred očmi sliko skupine ljudi, ki se klanjajo pred kipci, se mažejo z različnimi barvami in plešejo okoli malikov?

Poglejmo, kaj pravi Sveto pismo o malikih in malikovanju!

Druga Božja zapoved pravi: »Ne imej drugih bogov poleg mene! Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih, tistih, ki me sovražijo, toda izkazujem dobroto tisočem, tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi.« (Druga Mojzesova knjiga 20,3–6)

Bog jasno sporoča, da malikovanje sovraži in da je to velik greh in gnusoba. Zakaj je malikovanje greh in gnusoba pred Bogom?

Da bi lažje odgovoril na ti dve vprašanji, je treba vedeti, kaj je malikovanje. Definicija malikovanja po leksikonu Webster pravi, da je malikovanje ›čaščenje malikov ali pretirana vdanost ali spoštovanje do neke osebe ali stvari.‹ Z drugimi besedami je malik vse, kar nadomešča enega, pravega Boga. Ker na tem svetu nič ne more in ne sme nadomestiti ali izpodriniti Boga; ko se to zgodi, je to greh. Zato Bog zapoveduje, da nihče ne sme imeti drugega boga, ne sme se mu klanjati, ga častiti, delati Božje podobe in te podobe častiti in ji služiti (Druga Mojzesova knjiga 20,3–6). Bog Stvarnik jasno pravi, da drugi bogovi niso pravi bogovi in častilcem ne prinašajo nobene koristi, temveč samo hude posledice. Torej je neupoštevanje te zapovedi očiten greh.

Če na kratko povzamemo, kaj je malikovanje, bi lahko rekli, da je malikovanje čaščenje in klanjanje neki podobi ali predmetu, ki povezuje častilca z nadnaravnim. 

To je razumel kralj Jošíja, potem ko je iskal Gospoda. Gospod mu je razodel skrivnost in pogubnost malikovanja. Na podlagi tega spoznanja se je Jošíja trdno odločil, da Izrael očisti malikovanja. To ni šlo tako lahko, kot bi pričakovali. Kralj je imel vso avtoriteto in oblast in kar je on ukazal, se je moralo izvršiti. Torej bi pričakovali, da se bo to zgodilo zelo hitro. Če bi to bilo tako enostavno, potem Jošíja za očiščevanje Izraela malikovanja ne bi potreboval šest let (Druga kroniška knjiga 34,3.8).

Najbolj razširjena oblika malikovanja v svetopisemskih časih je bilo čaščenje podob, za katere so mislili, da utelešajo različna poganska božanstva, bogove. V celotni zgodovini človeštva srečujemo mnoge različne bogove, ki jih posamezniki in narodi častijo, se jim klanjajo in jim žrtvujejo različne žrtve, da bi si od bogov pridobili naklonjenost in uspeh.

Nam so mogoče najbolj znani grški bogovi. V vsakem mestu so, na primer, častili svojega priljubljenega boga oz. boginjo. V Apostolskih delih 17,16 beremo, da je apostol Pavel prišel v mesto Atene in ga je do dna duše pretreslo, ko je videl, kako je mesto polno malikovanja: »Ko je Pavel v Atenah čakal nanju, ga je v dno duše prizadelo, ker je videl, kako je mesto polno malikov.«

Nam so najbolj znani trije grški bogovi:

  • Artemida je v grški mitologiji boginja ljubezni, lepote, spolnega poželenja in zaščitnica zaljubljencev. Velja za najlepšo boginjo.
  • Had je v grški mitologiji bog bogastva in podzemlja.
  • Afrodita je v grški mitologiji boginja lova, živali, narave, rasti in rojstva ter zaščitnica slabotnih in otrok.

Malikovanje v Svetem pismu

Pomembno je vedeti, da je Bog Stvarnik ustvaril človeka za čaščenje. Vsaka oseba  je ustvarjena, da časti pravega in živega Boga. Če tega ne dela iz katerega koli razloga, začne ustvarjati lastne bogove, ki se jim klanja, ali prevzema bogove drugih in jih časti. Ker smo ustvarjeni za čaščenje, se ne moremo izogniti čaščenju. Lahko smo samo pravi častilci, ki častimo pravega in edinega Boga, ali napačni častilci oz. malikovalci, ki se klanjajo lažnim bogovom. Ker smo odvisni od čaščenja, bo vsak človek na tem svetu častil nekoga ali nekaj.

Celotno Sveto pismo ogromno govori o tej temi. V Stari zavezi je to tema, ki se jo največkrat ponavlja. Potem ko je Bog rešil Izraelce iz suženjstva v Egiptu, jih je pripeljal pred Sinajsko goro, kjer bo z njimi sklenil zavezo – poroko. In že v samem začetku te skupne zaveze, ko je šel Mojzes k Bogu na goro Sinaj po deset zapovedi, so si Izraelci med tem časom naredili ulito tele – drugega boga in se mu klanjali. In tako se to nenehno ponavlja skozi celo Staro zavezo. Torej lahko zelo enostavno in hitro zapademo v malikovanje.

In ko tako prebiramo Sveto pismo, spoznamo, da je malikovanje nekaj, česar Bog ne mara oz. sovraži, kar je zanj gnusoba. Poglejte, kaj nam pravi: »Če me kljub temu ne boste poslušali, temveč se mi boste postavljali po robu, se bom tudi jaz v srdu postavil proti vam; sedemkrat vas bom kaznoval za vaše grehe. Jedli boste meso svojih sinov in uživali meso svojih hčera. Pokončal bom vaše višine, podrl bom vaše kadilne oltarje in vaša trupla bom pomêtal na trupla vaših malikov; gabili se mi boste. Vaša mesta bom spremenil v razvaline, opustošil bom vaša svetišča in ne bom več duhal vaših prijetnih vonjav. Opustošil bom deželo, da bodo vaši sovražniki, ki se bodo v njej naselili, zgroženi nad njo.« (Tretja Mojzesova knjiga 26,27–32)

Vendar kaj pa pomeni malikovanje za nas kristjane danes?

Kristjani lahko kaj hitro potegnemo črto in rečemo: »Aha, kipcem se ne klanjam, super, nobenega problema nimam z malikovanjem.« Vendar naša predstava, da je malikovanje samo klanjanje nekemu maliku oz. kipu, ni popolna. 

Malikovanje ali malik je nekaj ali nekdo, ki prevzame mesto Boga v tvojem življenju. Daje ti identiteto, smisel, vrednost, namen, ljubezen, pomembnost in varnost. Kako je to videti v praksi? Malik je lahko hrana, spolnost, denar, slava, moč, dosežki, avtomobil, hiša, mobitel, televizija, mediji …«

Danes v Sloveniji verjetno ne bomo videli grških malikov. Mogoče ne bomo fizično pokleknili pred kipom Afrodite, vendar koliko mladih deklet danes zapade v depresijo in ima motnje prehranjevanja zaradi obsedene zaskrbljenosti, kako so videti. V zadnjem času se pojavljajo novi sodobni maliki, kot so različne poganske religije in praznovanja ter prakse, poganska duhovnost čarobnosti (različne dišave, svečke in pobeg v čarobni svet različnih dišav, kamnov in energij ter čaranja), Halloween ali noč čarovnic ter poplava »novih medijev« oz. najsodobnejših komunikacijskih sredstev, ki uporabljajo digitalne tehnologije, ki jih imenujemo »digitalni mediji«. Poplava digitalnih medijev je povzročila pravo epidemijo novih »bogov«. O tem bomo govorili naslednjo nedeljo. 

Danes se bomo dotaknili samo noči čarovnic, ki jo mnogi v svetu in Sloveniji praznujejo. Kaj veš o tem prazniku?

Halloween je »praznik čarovnic – in častilcev hudiča.« Zgodba je stara več kot 2000 let.

31. oktober je bil začetek novega leta keltskih druidov. To so bili duhovniki, čarovniki, vedeževalci. Oni niso verovali v pravega Boga, temveč v več bogov. To noč naj bi prišel Samhain, bog smrti, in bi se zbrali vsi mrtvi in prevzeli oblast nad svetom.

Trik in poslastica – novejša verzija originalnega napisa.

Praznovanje se je začelo na Irskem, prešlo v Ameriko in nato v Nemčijo ter po vsem svetu in tudi v Slovenijo. Halloween je skrajšana oblika za »večer vseh svetih«. Takrat so čarovniki postavljali izdolbeno peso z lučjo pred vrata in kričali: »Darilo ali prekletstvo!« Kdor ni želel darovati za Samhaina, je bil preklet.

Buče, obleke vampirjev, pajkove mreže z okostjem, mrtvaške glave, zamaskirani duhci, ki jih danes vidimo celo na sladkarijah, nas spominjajo na te poganske običaje.

Poganski narodi so »za hudiča žrtvovali ljudi«. Zaprli so jih v veliko košaro in žive sežgali. Hudič ni le lažnivec. Bog pravi v svoji besedi, da je hudič morilec od vsega začetka. (Evangelij po Janezu 8,44) Halloween je njegov čas – tudi danes.

Za čarovnike in satana je Halloween eden najpomembnejših praznikov. 

Bog pa nam naroča v svoji besedi, da se mi ne smemo oprijemati teh grdih poganskih navad. (Gl. Peto Mojzesovo knjigo 18,9–14.) Izogibaj se slabega! Halloween je noč hudega. Kdor koli bo sodeloval, če gre le za šalo ali zares, ali s tem ne časti hudiča, Božjega sovražnika?

Bog nas opozarja, ker nas ljubi, naj ne malikujemo. Njegove zapovedi so dobre. 

Kaj storiti, če si že bil neposlušen Bogu in si že sodeloval pri poganskih običajih? Prosi Gospoda Jezusa, naj ti odpusti, in tega ne delaj nikoli več. Jezus Kristus ti bo odpustil greh, ker te ljubi. Verjemi Gospodu Jezusu in imel boš pravo radost, da se boš lahko izognil tudi grozljivim šalam.

Zakaj Bog prepoveduje vse okultne prakse, vedeževanje, horoskope, gledanje v kavo, vse oblike magij, čaranja, uroke, razlaganje znamenj neba, jasnovidnost, bioenergijo, astrologijo, nihala, kamne, vsako obliko poganskih ostankov, celo trkanje na les, strah pred črnimi mačkami, prijemanje za gumb ob srečanju z dimnikarjem in podobno? Zato, ker so vsa ta dejanja gnusoba Bogu in so nevarna za človeka, ker odpirajo pot hudiču do naših misli in srca ter nas hudič po teh dejanjih oddaljuje od Božjega vpliva in prek njih uničuje našo svobodo ter nas vodi v suženjstvo. Jezus je jasno povedal, da je hudič oče vseh slabih stvari, zato so vse te reči nevarne in uničevalne za vsakega človeka (gl. Evangelij po Janezu 8,44) in tisti, ki to delajo, ne bodo podedovali Božjega kraljestva (gl. Pismo Galačanom 5,19–21).

Namesto takih, na videz nenevarnih zabav za Halloween, Bog priporoča tebi in meni drug način. To je, da se ne prilagajamo svetu (gl. Pismo Rimljanom 12,1–2). Z drugimi besedami, Bog išče reformacijo srca, drugo srce, srce, ki išče Boga in ki išče, kar je od njega, od zgoraj (Pismo Kološanom 3,1–4.10). 

Kako prepoznati MALIKA v svojem življenju?

Postavi si preprosto vprašanje: »Kaj mi v mojem življenju vzame največ časa, misli …? Bog Stvarnik ali vse tisto, kar smo našteli, da so maliki? Če Bog, potem ne malikujem. Če druge stvari, potem malikujem.

Zelo pomembno je povedati, da vsi ne bomo imeli istih malikov. Za nekatere je lahko to kariera, za druge zunanja lepota, spet za druge nenehno nakupovanje stvari in oblek, avto, denar …

Verjetno bomo imeli različne odgovore, vendar če nam ena stvar vzame več časa, kot ga imamo za Boga, je to malik, ki se ga moramo znebiti.

ZAKLJUČEK

Če hočemo odstraniti malika iz svojega življenja, ga moramo najprej prepoznati. To je naredil Jošíja. Pozval je ljudstvo, naj zavrže vse malike. Naj jih razbijejo, zažgejo. To Bog pričakuje od nas, od tebe/mene. Bog nas je ustvaril, da častimo samo njega in da nimamo nobenega boga ali malika poleg njega. Če ne bomo častili Boga, bomo častili malike. Vabim te, da v naslednjih dneh, mesecih, letih častiš samo pravega Boga in njegovega Sina Jezusa Kristusa in imaš blagoslov od Gospoda in ne prekletstvo.

Zvonko Turinski – Pastor Evangelijske krščanske cerkve v Ljubljani