Prejšnjo nedeljo smo začeli preučevati drugi korak Jošijeve obnove izraelskega naroda. Povedali smo, da je bil Jošíja star 12 let, ko je začel očiščevati Izrael malikovanja. Potreboval je šest let, da je očistil Izrael malikovanja. Spoznali smo, da očistiti človeško srce malikovanja ni lahko delo. Zahteva veliko truda, vztrajnosti in Gospodove pomoči. 

Ponovimo še enkrat, kaj je malik in malikovanje. Definicija malikovanja po leksikonu Webster je »čaščenje malikov ali pretirana vdanost ali spoštovanje neke osebe ali stvari.« Z drugimi besedami je malik vse, kar nadomešča enega, pravega Boga. Naše srce, ki je dobesedno »tovarna malikov«, vzame dobre stvari, kot so dobra služba, ljubezen, materialne dobrine, družina, denar, hiša, oseba …, in jih spremeni v najpomembnejšo stvar v življenju

Začnemo jih oboževati in jih postavljati v center svojega življenja, ker mislimo, da nam lahko dajo varnost, pomembnost, gotovost in zadovoljstvo, če jih obdržimo.

Zato Bog zapoveduje, da nihče ne sme imeti drugega boga, ne sme se mu klanjati, ga častiti, delati Božje podobe in ji služiti (Druga Mojzesova knjiga 20,3.6).

Če se spomnite, smo bili izzvani in poklicani, da molimo, naj nam Gospod pokaže, ali častimo kakšnega malika, drugega boga poleg našega Gospoda. 

Ali vam je Gospod pokazal, da častite oz. imate drugega boga?

Danes želimo govoriti o najmočnejšem izzivu čaščenja malikov v času, v katerem živimo. To so sodobni digitalni mediji, ki izrivajo čaščenje pravega Stvarnika in neusmiljeno uničujejo zakon, družino in družbo.

Preberimo Pismo Rimljanom 1,18–23:

»Božja jeza se namreč razodeva iz nebes nad vsakršno brezbožnostjo in krivičnostjo ljudi, ki s svojo krivičnostjo dušijo resnico. 19 Saj jim je to, kar je mogoče spoznati o Bogu, očitno: sam Bog jim je namreč to razodel. 20 Kajti od stvarjenja sveta naprej je mogoče to, kar je v njem nevidno, z umom zreti po ustvarjenih bitjih: njegovo večno mogočnost in božanskost. Zato so ti ljudje neopravičljivi. 21 Čeprav so namreč Boga spoznali, ga niso kot Boga slavili ali se mu zahvaljevali, marveč so postali v svojih mislih prazni in nespametno srce jim je otemnelo. 22 Domišljali so si, da so modri, pa so ponoreli 23 in veličastvo neminljivega Boga zamenjali z upodobitvami minljivega človeka in ptic, četveronožcev in plazilcev.«

Prebrali smo, da ljudje skozi naravo spoznavamo, da Bog Stvarnik obstaja, kljub temu pa ga ljudje nočejo slaviti in ga častiti ter se mu zahvaljevati. Namesto tega so veličastvo neminljivega Boga zamenjali z upodobitvami oz. tehnološkimi dosežki minljivega človeštva. 

Ko govorimo o digitalnih medijih, potem govorimo o svetovnem spletu in njegovi vsebini: spletne strani, spletni dnevniki, spletne klepetalnice, družbena omrežja, spletne igre in podobno. Ko rečemo medij, nam že sama beseda »medij« pove, da gre tukaj za nekaj, kar je povezano s področjem parapsihologije oz. onostranim. 

V čem je problem digitalnih medijev? Problem je, ker digitalni mediji postopoma prevzemajo vsa področja človekovega obstoja in delovanja – tako zasebnega kot javnega življenja.

Nad posameznike in družbo se zgrinjajo temni oblaki pritiska komercialnih vsebin na vse generacije, od otrok do starostnikov. Ekonomskemu pritisku se pridružuje še politični in vrstniški; skupaj izvajajo moderno suženjstvo ter določajo status, vrednote posamezniku, družbi in celotnemu svetu prek svetovnega spleta, na katerega smo prek različnih naprav in različnih omrežij vsi priklopljeni.

Statistike pravijo, da je danes že okoli sedem milijard mobilnih naročnikov in okoli osem milijard prebivalcev na zemlji. Lahko bi rekli, da je že vsak zemljan povezan prek različnih spletov v eno samo »malo spletno vas«, kjer se prek piškotkov že vse ve o vsakem uporabniku. Tako lahko že vsakdo ugotovi, da ima tehnologija v celoti oblast nad vsako osebo na svetu in jo usužnjuje ter uničuje psihično in fizično, namesto da bi ji zagotavljalo svobodo, kot se ji je prvotno obljubljalo.

Vsem nam je že popolnoma jasno, da digitalni mediji oblikujejo svet in mu določajo lestvico pomembnosti človekovih vrednot, dejavnosti in odnosov. Kakor je to nekdo lepo ilustriral: »Vsebina medija je le slasten kos mesa, ki ga tat prinese, da premami čuvaja uma.« Nihče si ne sme delati utvare, da so mediji v službi posameznikov in njihovega dobrega, ker imajo že tolikšno moč, da oblikujejo in vsiljujejo mnenja, potrebe, vrednote in nazadnje odločitve ter da tako postajamo njihovi ujetniki.

Verjamem, da smo že zelo blizu času vladavine enega človeka, svetovnega vladarja, ki ga Sveto pismo imenuje antikrist: »Nato sem videl drugo zver, ki se je vzdigovala iz zemlje: imela je dva rogova, podobna jagnjetovim, govorila pa je kakor zmaj. Ta je izvajala vso oblast prve zveri v njeni navzočnosti in priganjala zemljo in njene prebivalce, naj molijo prvo zver, ki se ji je bila smrtna rana pozdravila. Delala je velika znamenja, tako da je celo vpričo ljudi priklicala ogenj z neba. Zaradi teh znamenj, ki jih je bilo dano delati vpričo zveri, je zavajala prebivalce zemlje. Prebivalcem zemlje je namreč rekla, naj postavijo podobo za zver, ki je bila ranjena z mečem, pa je potem oživela. Dano ji je bilo tudi oživiti podobo zverí, tako da je podoba celo spregovorila in dala pobiti vse, ki podobe zverí niso molili. Dosegla je, da so si vsi, mali in véliki, bogati in reveži, svobodni in sužnji, morali dati vtisniti na desnico ali na čelo žig. Nihče ni smel ne kupovati ne prodajati, samo tisti, ki je imel žig, se pravi ime zveri ali število njenega imena. Tu je modrost. Kdor ima um, naj izračuna število zveri: je namreč število človeka. To število pa je šeststo šestinšestdeset.« (Razodetje 13,11–18)

Zanimivo je, kaj je izjavil Eric Schmidt, izvršni direktor Googla: »Mislim, da si večina ljudi ne želi, da bi Google odgovarjal na njihova vprašanja. Hočejo, da jim Google pove, kaj naj naredijo v nadaljevanju.« To pa je že izjava, ki vodi v skorajšnjo izpolnitev prejšnje prerokbe iz Svetega pisma.

Spletna povezava je že postala nepogrešljiva, kar seveda najbolj velja za mobilni telefon, prek katerega nam je že vse dostopno ob vsakem času in na vsakem mestu. 

Že šolski sistem zahteva od učencev, da se priklapljajo na svetovni splet, enako zahtevajo delodajalci in družba s svojimi storitvami. K temu dodajmo še prosti čas in zabavo in smo že nad dnevno uporabo spleta z več kot 12 urami na dan.

Tako smo prišli do točke, kjer nam že računalniki, tablice, pametni telefoni in druga orodja diktirajo njihovo uporabo več kot polovico časa na dan. Če od dnevnega časa odštejemo čas spanja in počitka, smo prišli že do točke, ko nam digitalni mediji diktirajo in zapolnjujejo 75 odstotkov našega dnevnega časa. To pa že pomeni, da nas digitalni mediji vodijo psihološko, umsko, kulturno in celo duhovno.

Vprašal bi vsakega od nas: Koliko ti še ostane prostega časa na dan za Boga in tvoje osebne potrebe?

Zakaj vam vse to govorim? Zato, da vas informiram? NE! Zato, da se začnemo zavedati, kje smo in kateri bog nas vodi.

Ni dvoma, digitalni mediji so postali globalni položajni sistemi, nek GPS človekovega razmišljanja in delovanja, ki nam določajo smer, ki smo jo nekoč iskali pri BOGU, v sebi in pri svojih domačih, bližnjih, zdaj pa vse to iščemo na spletu. Govorim vam in sebi, da bi se zavedali, da so postali digitalni mediji prenevarni in je skrajni čas, da se odločamo, na katerih področjih bomo skočili izpod njihovega vpliva in iz njihovega objema.

Kje je že zdaj generacija digitalnih medijev?

Ni dvoma, postali smo sodobni talci digitalnih medijev, kjer se že po treh desetletjih njihove uporabe opažajo nepopravljive strašne negativne posledice.

Najbolj se vidijo pogubne posledice na otrocih in mladostnikih, ki so v povprečju prek mobilnih telefonov priklopljeni na splet več kot 15 ur na dan in so tako postali ne samo odvisniki, temveč zasvojenci od digitalnih medijev. V čem je največji problem? V ustvarjanju impulzov odvisnosti od digitalnih medijev, da jim že najosnovnejše funkcije, kot sta na primer hranjenje in izločanje hrane, ne delujejo brez ekrana.

Strokovnjaki so že ugotovili, da mnogi dojenčki ne morejo sesati materinega mleka brez impulza z ekrana. Če jim vzamejo ekran, prenehajo sesati in začnejo se histerični napadi jeze in besa. Primer: Poleti sva bila na morju in opazovala ravno takšno reakcijo pri nekem dojenčku, starem okoli osem mesecev.

Terapevti otrok in mladostnikov govorijo o podobnih situacijah, ko otroci niso več zmožni jesti ali iti na malo ali veliko potrebo brez vpliva impulzov ekrana. Enako se tudi pri njih pojavljajo izbruhi jeze in besa, ko jim vzamejo ali omejijo uporabo ekrana. Terapevti otrok in mladostnikov opažajo, da so otroci in mladostniki bolj in bolj odvisni od ekrana in zasvojeni z njim ter popolnoma nefunkcionalni za rast in razvoj – umsko, emocionalno in fizično. 

To je šlo že tako daleč, da se nekateri zasvojenci ne morejo več osvoboditi zasvojenosti in postajajo popolnoma odvisni od pomoči staršev ali koga drugega.

Lahko bi naštevali še in še primerov o hujši zasvojenosti z digitalnimi mediji kot z drogo in alkoholom.

Ali obstaja rešitev?

Seveda obstaja. Rešitev je v vrnitvi in obnovi odnosa s Stvarnikom in v čaščenju Stvarnika, ne človeka in njegovih dosežkov.

K temu smo vsi poklicani: »Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Sicer pa naročam po milosti, ki mi je dana, vsakomur izmed vas: ne imejte visokih misli, saj je to v nasprotju s tem, kar je treba misliti, ampak mislite na to, da boste premišljeni; vsak pač po meri vere, ki mu jo je Bog dal.« (Pismo Rimljanom 12,1–3)

Danes smo odvisni od digitalne tehnologije in ne moremo več živeti brez nje. Sveto pismo nas ne vabi, naj postanemo sodobni ameriški amiši in živimo preprosto in brez uporabe digitalnih tehnologij. Vabi nas, da ne postanemo zasvojeni z digitalnimi mediji. Kako je to mogoče?

Mogoče je z jasno časovno uporabo digitalnih medijev. 

Krščanski strokovnjaki svetujejo:

  • da se otrokom do sedmega leta ne dovoli gledanje in uporaba digitalnih medijev,
  • da se omeji uporaba digitalnih medijev otrokom od sedmega do desetega leta do eno uro na dan,
  • da se omeji uporaba digitalnih medijev otrokom od desetega do petnajstega leta do dve uri na dan,
  • da se omeji uporaba digitalnih medijev za vse ostale do tri ure na dan.

Za vse nas velja pravilo, da darujemo Bogu svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev in uporabljamo svoj čas zelo modro in ne kakor ta svet. Kako bomo dosegli preobrazbo svojega uma? Tako da bomo iskali Gospoda, kot ga je iskal Jošíja, in vsak dan iskali Gospodovo voljo, v kaj bomo vlagali svoj čas. Postanimo bolj premišljeni, tako da dnevno premišljujmo, kaj Gospod želi, da beremo, delamo, se učimo, kateremu bogu naj služimo, Stvarniku ali bogu tega sveta.

Vabim vsakega od nas, da se bori proti sodobnemu malikovanju in išče Gospoda ter ga prosi, naj mu odkriva sodobne malike, ki se jim klanja. Vabim vsakega od nas, da prosi Gospoda za osvoboditev od malikov, ki so se prikradli v njegovo življenje, in da časti edino pravega Stvarnika in njegovega Sina Jezusa Kristusa.

Pastor Zvonko Turinski