Namen in vizija kristjana

Za vsakega kristjana je ključnega pomena, da spozna namen svojega obstoja in vizijo za delovanje. Kaj sta namen in vizija kristjana? Nekaj kratkih odgovorov: Namen je razlog, zakaj živimo. Vizija je to, kar delamo. Namen vam daje smisel, zakaj je vredno živeti. Vizija vas spodbuja k izvrševanju tega smisla. Namen uporablja vaše lastne besede, ki…