Veliko tega, kar se bo zgodilo, ne bo odvisno od nas. Nekaj pa bo. Zato je pomembno, da izvemo, kaj je tisto, kar bo odvisno od nas. Gospod bo naredil svoj del. Verujem v Gospoda, ki vsako leto, vsak dan, vsako minuto in sekundo naredi svoj del. On enostavno ne more, da ne bi naredil svojega dela. Enostavno ne more, ker je Bog. To dejstvo nam daje tolažbo in pogum, da mu zaupamo in se mu damo voditi. Lansko leto smo začeli pomembno nalogo, h kateri nas je poklical sam Gospod. Poklical nas je k pomembni nalogi obnove vizije, ki smo jo dobili od Gospoda po vzoru kralja Jošíje iz Druge kroniške knjige 34,1–33.

V tej zgodbi najdemo pet pomembnih korakov obnove, h katerim je Gospod po Jošíju poklical Izraelce: 

  1. Jošíja je najprej začel iskati Gospoda – v. 3
  2. Jošíja je potem očiščeval Izrael malikov – v. 4–7
  3. Jošíja je obnovil tempelj in bogoslužje – v. 8–13
  4. Jošíja je našel knjigo Božje besede – v. 14–21
  5. Jošíja je poklical ljudi h Gospodu – v. 29–33

Lansko leto smo že govorili o tem, kako je Jošíja iskal Gospoda, kako je očiščeval Izrael malikov in kako je našel knjigo Božje besede. Zavedam se, da ni dovolj samo govoriti o teh korakih, ker je uspeh odvisen od tega, ali bomo tudi mi delali pomembne korake kot Jošíja in izraelski narod.

Zato želim danes vse nas povabiti h konkretnim korakom iskanja Gospoda v dajanju, molitvi in postu. Vse tri discipline so ključne za nas pri obnovi iskanja Gospoda. Danes vam mogoče ne bom povedal nič novega, vendar vas bom poklical k nečemu več, kot so same informacije o dajanju, molitvi in postu. Za nas bo pomembno odkriti, kaj povezuje vse te tri discipline. 

Preberimo Evangelij po Mateju 6,2–18.

Če ste dobro prisluhnili besedilu, ki ga je Jezus namenil svojim učencem, ko so prišli k njemu na goro pri mestu Kafarnaum, je odprl usta in jih učil (Evangelij po Mateju 5,1–2). Moje povabilo vsakemu od nas tukaj je, da gremo skupaj na goro k Jezusu, da nas on sam uči. Na samem začetku bi vas vprašal, ali ste opazili isto besedo, ki jo Jezus uporablja pri učenju svojih učencev. To je beseda »kadar«. Kadar torej daješ (v. 2), kadar molite (v. 5) in kadar se postite (v. 16).

Kaj je Jezus učil učence po tej besedi »kadar«? Jezus učencev ni učil o potrebi dajanja, ni jih učil in prepričeval o potrebi dajanja, molitve in posta. Učil jih je samo, kakšno naj bi bilo njihovo dajanje, njihove molitve in njihov post. On jim je enostavno samo povedal, da so to discipline, ki so ključni del njihovega vsakdanjega življenja.

Jezus želi danes spodbuditi tebe in mene, da na nov način odkrijemo skrivnost dajanja, molitve in posta. Jezus vabi tebe in mene, da ga začneva iskati v dajanju, molitvi in postu.

  1. Kaj je tako pomembnega pri dajanju? (v. 2–4)

Pomembno se je vedno spominjati, da je Bog prvi dal. Bog je ustvaril čudovit svet in ga je dal nam v upravljanje, uporabo in vzdrževanje (Prva Mojzesova knjiga 1,26–28). Prvo, kar je Bog naredil, je bilo, da je vse, kar je ustvaril, dal Adamu in Evi ter posredno tebi in meni. Povedal nam je, da je dajanje prvo pomembno dejanje in pravi blagoslov. Gospod tebe in mene danes ne uči, da je treba dajati. Tebe in mene uči, naj se premakneva na višji duhovni nivo dajanja. Danes tebi in meni govori, da kadar daješ, naj tvoj motiv ne bo, da bi to moral nekdo videti, prepoznati in te občudovati. Danes tebe in mene uči, da kadar dajeva, naj ne ve tvoja desnica, kaj dela tvoja levica. Tako bo tvoje dajanje postalo dajanje Gospodu na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Vse, karkoli boš dal, daj Gospodu. Ko boš dal čas drugim, cerkvi, naj bo to čas za Gospoda. Ko boš dal svoje sposobnosti, s katerimi te je obdaril, drugim, cerkvi, naj bo to za Gospoda. Ko boš delil svoje finance z drugimi, cerkvi, naj bo to za Gospoda.

To je ključno zate in zame. Tako tvoje in moje dajanje ne bo nočna mora, temveč dnevni privilegij, dnevni blagoslov, Božji karakter v tebi. To bo tvoje čudovito odkrivanje in spoznavanje Gospoda v novi dimenziji.

Bodi pogumen v letu 2023 in kadar se boš postil, naj bo tvoj post za Gospoda!  

  1. Kaj je tako pomembnega pri molitvi? (v. 5–15)

Jezus je molil podnevi in ponoči. Jezus je hrepenel po odnosu s svojim Očetom. Jezus je hrepenel po odkrivanju Očetove volje v svojem vsakdanjem življenju. Jezus je vedel, da je zanj ključna molitev k Očetu, iskanje njegove dnevne volje. Jezus je vedel, da bo morda izgubil dragocen čas, ki mu je dan, za stvari, ki niso volja njegovega Očeta. Enako velja zame in zate. Vsak od nas je poklican, da dela dobra dela. Vsak od nas je poklican, da izpolnjuje Božjo voljo v svojem življenju. Konkretna dnevna volja za vsak tvoj dan pa ni zapisana v Svetem pismu. Dobiš jo samo v molitvi k svojemu Očetu, Bogu, ki je na skritem in ti bo odkril, te vodil v tem dnevu. To je druga dimenzija življenja. To je druga dimenzija sprejemanja življenja, sprejemanja vseh dogodkov.

Bodi pogumen v letu 2023 in kadar boš molil, naj bo tvoja molitev za Gospoda!   

  1. Kaj je tako pomembnega v postu? (v. 16–18)

Jezus se je pogosto postil. Jezus je vedel, da moje in tvoje telo potrebuje hrano in vodo vsak dan. Jezus je vedel, da te bo dnevno zadovoljevanje potreb trebuha naredilo odvisnega od hrane in pijače. To pa te bo nenehno sililo k zadovoljevanju zemeljskih potreb. Post te bo osvobodil nadvlade zemeljskih potreb nad duhovnimi, kot je to dokazal Jezus, ko se je 40 dni postil in postal lačen, satan pa ga je takrat skušal, želel zapeljati: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (Evangelij po Mateju 4,4).

Post je v letu 2023 zelo pomemben zate. Kadar se boš postil, ti bo Bog razodeval svojo voljo in te bo uporabljal za premagovanje zlega duhovnega sveta, ki usužnjuje ljudi.

Bodi pogumen v letu 2023 in kadar se boš postil, naj bo tvoj post za Gospoda!  

Napovedi za leto 2023 so zelo slabe in črne. Jezus te vabi, da postaneš v letu 2023 zmagovalec. To boš, ker boš sprejel Jezusovo pomembno učenje in spodbudo za svoje dajanje, svojo molitev in svoj post, ki ti bodo zelo pomagali vstopiti v novo leto in nadaljevati življenje za Gospoda!

Zvonko Turinski – pastor Evangelijske krščanske cerkve v Ljubljani