Obnova na podlagi božje besede

Obnova: Potrebujemo jo kot družba, cerkev in posamezniki. Jošíja je bil kot mladenič odgovoren za obnovo, ki ni spremenila samo njegovega naroda, ampak tudi sosednje narode. Kaj je storil? Kaj je bila njegova skrivnost? Prvič:  Začel je iskati Gospoda. Tudi mi kot cerkev smo se odločili, da se bomo bolj osredotočili na to – da…