Obnova: Potrebujemo jo kot družba, cerkev in posamezniki. Jošíja je bil kot mladenič odgovoren za obnovo, ki ni spremenila samo njegovega naroda, ampak tudi sosednje narode. Kaj je storil? Kaj je bila njegova skrivnost?

Prvič:  Začel je iskati Gospoda. Tudi mi kot cerkev smo se odločili, da se bomo bolj osredotočili na to – da bomo iskali Gospoda skozi molitev. Se še spomnite nalepke na telefonu, ki smo jo prilepili, da bi nas spominjala na molitev? Hvala za molitve … Bog uslišuje vaše molitve!!

Drugič: Začel je očiščevati malike iz svojega življenja in življenja svojega ljudstva.

Tretjič: Začel je obnavljati kraj čaščenja – tempelj. O tem bomo govorili kasneje.

Druga kroniška knjiga 34,8

Kaj je bil zaklad, ki ga je odkril Jošíja? (v. 14–18): knjiga Božje postave (po vsej verjetnosti cela Peta Mojzesova knjiga ali del nje). Kaj se je zgodilo potem? (v. 19–28) Kaj nam to pove o postavi? Kako se razlikuje od tega, če bi našli slovenske knjige o zakonih?

Kako se Božja beseda razlikuje od teh? (Da ugotoviš, da je vse, kar delaš, narobe? To zveni zabavno!) Ne, pač pa vidimo, da je knjiga postave prinesla obnovo, blagoslov, mir in blaginjo narodu. KAKO?

Zakaj je Božja beseda tako pomemben element pri obnovi?

1. Božja beseda ima moč, da spremeni mene, da spremeni moje srce.

Ključna beseda pri tem je »MOČ«. Ali ste opazili, kako se je Jošíja odzval? Pretrgal je svoja oblačila. Očitno se ga je Božja beseda globoko dotaknila. To načelo vidimo tudi drugje. – Pismo Hebrejcem 4,12:

Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca. 

  1. Je živa in dejavna – drugačna od pravnih knjig. Tako kot kvas bo povzročila reakcijo v vsakem testu, s katerim pride v stik.
  2. Lahko zareže globoko v mojo notranjost z veliko natančnostjo. Ne zveni ravno zabavno, a če bi možganski tumor uničeval moje življenje, ali ne bi želel, da ima kirurg zelo oster in natančen instrument, da z njim izreže, kar je slabo, in pusti, kar je dobro? Božja beseda je ta nož za našo dušo. Osvobodi nas nevidnih rakov, ki uničujejo naše življenje.

To moč izkušamo … Če nekdo pride k meni in reče: »Ne vem, kaj naj naredim v tej situaciji, res potrebujem modrost,« lahko odgovorim, naj moli v zvezi s tem. Lahko pa tudi rečem: »Če pa komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga …« (Jakobovo pismo 1,5–7)

Otroci se prepirajo in rečem: »Nehajte! To ni dobro.« Ali pa citiram Drugo pismo Timoteju 2,23–24: »Ogiblji se nespametnih in nesmiselnih razprav, ker veš, da rodijo prepire. Gospodov služabnik se ne sme prepirati …«

Vidimo, da je Gospodova beseda povzročila takšen odziv pri Jošíju – globoko je zarezala vanj, da si je pretrgal oblačila.

2. Odkrije Božjo resnico.

Uf! Nismo ravnali prav! Mislil sem, da delamo dobro, ampak v resnici ne. Vsak človek misli, da dobro ve, kaj je prav in kaj narobe. »To je normalno – Halo …«

Evangelij po Mateju 22,29: 

Jezus jim je odvrnil: »Motite se, ker ne poznate ne Pisma ne Božje moči.«

Pregovori 14,12: 

Marsikatera pot se zdi človeku prava, njen konec pa so poti smrti.

Zelo rad imam citruse kot drevesa za notranjo rast. Imel sem že dva limonovca, pomarančevec in mandarinovec. Vsakič ko sem imel enega teh dreves, so se okrog novembra začeli njegovi listi sušiti in grbančiti. Zato sem mislil, da ga moram zaliti. Bolj ko sem ga zalival, bolj so se njegovi listi sušili in grbančili, dokler ni umrl. Nisem vedel, da citrusov pozimi ne smeš zalivati. Mislil sem, da ravnam prav, a sem ravnal narobe.

Skoraj vedno je to, kar se mi dozdeva pravilno, napačno. Vedno se čudim, kako Sveto pismo razodeva Božje resnice in prinaša jasnost življenju. Zelo dobri smo pri ustvarjanju Boga po svoji podobi.

3. Še nekaj drugih stvari, ki jih dela Božja beseda:

  1. Psalm 119 – mi osvetljuje pot
  2. Psalm 19 – nevednega dela modrega, poživlja dušo, razsvetljuje oči
  3. Pismo Efežanom 5 – očiščuje me (Ali se vam kdaj zdi, da se niste ničesar naučili, ko ste nekaj prebrali? Da ste vse pozabili? Branje je podobno nalivanju vode v cedilo, cedilo se ne napolni, se pa očisti.)
  4. Psalm 119 – varuje nas pred skušnjavo in grehom
  5. Pismo Efežanom 6 – daje nam zmago v duhovnem boju
  6. Evangelij po Mateju 4 in Prvo Petrovo pismo 1 – hrani nas
  7. Evangelij po Janezu 15 – vir uslišanih molitev (Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo.
  8. Pregovori 4 – vir zdravja za telo

Kaj je storil Jošíja? (v. 29–32)

Prebral je besedo, obljubil, da bo v besedi in da bo izpolnjeval, kar pravi. Ali je delovalo? No ja, uživali so v obdobju obnove in blagoslova od Gospoda. Da bi prišlo do obnove, mora biti Božja beseda bistven element.

(Obstaja nekaj dobrih orodij, ki nam pomagajo vzpostaviti navado branja Božje besede, npr. bralni načrti v raznih aplikacijah, kot je YouVersion, preučevanje v malih skupinah …)

Ali je delovalo? Ali bo dovolj, če samo povečam svojo discipliniranost pri branju Božje besede? Da in ne. Če beremo naprej, vidimo, da je Jošíja umrl, ker je bil neposlušen Gospodovi besedi … ups

Discipliniranost in obljube so zelo pomembne, saj nam bo brez njih gotovo spodletelo. A same po sebi niso dovolj, da bi prinesle obnovo. Božja postava ne bo dovolj zame.

Celotna Stara zaveza je velika slika za nas, da obnova ni mogoča, če samo izpolnjujemo postavo. (Ker je ne moremo nikoli dovolj dobro izpolnjevati.)

Pismo Rimljanom 3,20–24 pravi:

20 Kajti noben človek se ne bo opravičil pred njim z deli postave, kajti postava nam le omogoča, da spoznamo greh. 21 Zdaj pa se je brez postave pokazala Božja pravičnost, o kateri pričujejo postava in preroki. 22 Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike: 23 saj so vsi grešili in so brez Božje slave, 24 opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu. 

Evangelij po Janezu 5,39:

39 Preiskujete Pisma, ker mislite, da imate v njih večno življenje, a prav ta pričujejo o meni. 40 Toda vi nočete priti k meni, da bi imeli življenje.

S katero besedo Janez v Evangeliju po Janezu 1 opiše Jezusa? BESEDA.

Bog je vedel, da je nemogoče, da bi izpolnili Božjo besedo, zato je BESEDA postala meso in prebivala med nami. Jezus je postal most med nami in Bogom, ko je daroval svoje življenje.

To je dobra novica – tako kot je bilo nemogoče Jošíju, je nemogoče vam izpolnjevati zakone Božje postave in izkusiti obnovo brez Jezusa, Besede. (Ne morem je razumeti brez pomoči njegovega Duha in zelo verjetno mi je ne bo uspelo niti brati brez njegove moči.)

Ali se moram torej samo osredotočati na Jezusa? Verjamem, da je tudi nemogoče imeti močan odnos z Jezusom, Besedo, ne da bi bili v Svetem pismu, Božji besedi.

Ne pravim, da je to dvoje eno, Sveto pismo ni Jezus in Jezus ni Sveto pismo. AMPAK oba sta neločljivo povezana med seboj.

Ko beremo Božjo besedo, ni tako, kot da bi brali učbenik, ampak se takrat srečamo z Bogom in slišimo Boga. (Božja beseda je živa in dejavna.)

Brati moram Božjo besedo, da bi spoznaval Jezusa, in potrebujem Jezusa, če naj bi imel sploh kakšno možnost, da bi besedo živel.

Pismo Kološanom 3 pravi:

Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Naj Beseda [Jezus] bogato prebiva v vas.

Naj skozi njegovo besedo in skozi Besedo, ki je Jezus, izkusimo obnovo. V svojem srcu, v cerkvi in v državi.

Vsebina pridige – Josh Patty